Přání a Výhled do roku 2023

Vážení přátelé, celý náš soubor Vám děkuje za přízeň a přeje šťatný nový rok 2023, ve kterém náš soubor oslaví hned dvě jubilea. Čeká nás 160 let od založení ochotnického spolku v Mýtě a 20 let obnovení souboru, který znáte dnes. Oslavy budou velkolepé. Už teď se můžete těšit a my se na Vás také těšíme, protože bez Vás bychom neexistovali. Děkujeme vaše DJKT